สถิตินักท่องเที่ยว . . .

สถิตินักท่องเที่ยวเดนมาร์กเดินทางมาไทยในช่วงปี 2549 (ม.ค.-มี.ค.) มีจำนวน 47,464 คน

พัฒนาการ

การเดินทางมาไทยของนักท่องเที่ยวเดนมาร์กตั้งแต่ปี 2529-2533 (ค.ศ.1986-1990) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ต่อมาในปี 2534 (ค.ศ.1991) การเดินทางมาไทยของนักท่องเที่ยวเดนมาร์กมีจำนวนลดลง หลังจากนั้น ตั้งแต่ปี 2535-2548 (ค.ศ.1992-2005) จำนวนนักท่องเที่ยวเดนมาร์กที่เดินทางมาไทยได้มีการปรับตัวและขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2542(ค.ศ.1999) มีนักท่องเที่ยวเดนมาร์กจำนวน 78,446 คน ปี 2544 (ค.ศ.2001)- 78,728 คน ปี 2545 (ค.ศ.2002) – 84,617 คน ปี 2546 (ค.ศ.2003) – 82,828 คน ปี 2547 (ค.ศ.2004) – 89,672 คน และปี 2548 (ค.ศ.2005) – 103,787 คน ซึ่งถือเป็นลำดับที่ 2 รองจากสวีเดน ในกลุ่มประเทศนอร์ดิก 5 ประเทศ โดยประเทศไทยถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในระดับความนิยม และรองลงมาได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฮ่องกง และออสเตรเลีย สำหรับสถิติในปี 2549 (ม.ค.-มี.ค.) มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปเดนมาร์กจำนวน 2,050 คน (ปี 2548 – 11,233 คน ปี 2547- 8,191 คน ปี 2546 – 8,570 คน ปี 2545 – 8,432 คน)

รายได้จากนักท่องเที่ยวเดนมาร์กในปี 2545 (ค.ศ.2002) นักท่องเที่ยวเดนมาร์กมีวันเฉลี่ย 14.54 วัน และมีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวัน 2,693.04 บาท ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 3,017 ล้านบาท นักท่องเที่ยวเดนมาร์กใช้ค่าใช้จ่ายในด้านค่าที่พักเป็นส่วนใหญ่ รองลงมา คือ การใช้จ่ายซื้อของ และอาหาร

สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน

ปัจจัยเสริมที่มีผลต่อการขยายตัวของการท่องเที่ยวของเดนมาร์กในไทย คือ การที่ประเทศไทยสามารถตอบสนองต่อความต้องการและรสนิยมในการท่องเที่ยวของชาวเดนมาร์กโดยเฉพาะธรรมชาติและชายทะเล ซึ่งนักท่องเที่ยวเดนมาร์กถือเป็นกลุ่มที่มีรายได้และกำลังซื้อที่ค่อนข้างสูง และมีความนิยมในการท่องเที่ยวประเภทหาดทรายและชายทะเล กอปรกับการที่มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกระหว่างไทยกับเดนมาร์กโดยเฉพาะการมีบริการเที่ยวบินโดยตรงระหว่างกรุงโคเปนเฮเกน-กรุงเทพฯ ประมาณ 11 เที่ยวต่อสัปดาห์ ตลอดจนเรื่องความได้เปรียบในอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: